Isolering af loft

Ved åbne loftkonstruktioner blæses Papiruld løst ud på loftet – det gælder både efterisolering og ved nybyggeri.

Ligger der allerede isolering på loftet i forvejen, blæses Papiruld oven på den eksisterende isolering. Er der revner og sprækker i den eksisterende isolering, bliver de fyldt op og dækket til af det nye lag Papiruld. På den måde elimineres kuldebroer, som er årsagen til varmetab.

Hvad siger vores kunder?

Seriøst og kompetent firma med Tommy ved roret

En fantastisk service, ringer altid tilbage, kommer til tiden, rydder pænt op.. en håndværker vi helt sikkert kan anbefale

Isolering af skunk og loft og ny loftlem
Rigtig flot håndværk og super god service

Skal du have et isoleringstjek?

Vi kigger på den eksisterende isolering i dit hus og vurderer, om det kan betale sig at efterisolere. Vi måler dit hus op, så du har et præcist tilbud på DIT hus. Vi fratrækker arealet af vinduer og døre, så du kun betaler for det, vi isolerer.

  • Fryser du om tæerne?

  • Vil du spare på varmen?

  • Er du generet af støj?

Vi er autoriseret isolatør for Papiruld Danmark A/S og bruger Papiruld herfra. Det er et veldokumenteret produkt, som har været på markedet i næsten 30 år og er indblæst i ca. 100.000 bygninger i Danmark.

Undgå dampspærre

Papiruld er særdeles velegnet på lofter i ældre huse, hvor man ikke kender tilstanden af den eksisterende dampspærre. Papiruld er nemlig fugttransporterende. Skulle der være en smule fugt til stede på loftet, vil Papiruld optage fugten uden, at det går ud over isoleringsevnen og derefter transportere fugten op til overfladen for derefter at fordampe. På grund af Papirulds unikke fugttransporterende egenskaber, kan dampspærre helt undgås i nybyggeri – med undtagelse i vådrum.

Få et gratis isoleringstjek

  • Vi inspicerer loftet for eksisterende isoleringsmateriale og vurderer, hvor meget isolering, du med fordel kan lægge på loftet.
  • Derefter sender vi dig et uforpligtende tilbud på at efterisolere din bolig.

Inden vi isolerer dit loft, undersøger vi altid følgende forhold:

  • Om der er tilstrækkelig ventilation på loftet.Om el-installationer er afdækket – transformer og halogenspots skal afdækkes fra isoleringen pga. varmeudvikling i henhold til el-lovgivningen.
  • Om adgangsforhold er tilstrækkelige – skal gangbroen evt. forhøjes eller flyttes og loftslemmen isoleres.

Pris isolering af 120 m2 loft
23.100 kr inkl. moms

Energitilskud
1.550 – 2.325 kr

Pris efter tilskud
20.775 – 21.550 kr. inkl. moms

Årlig besparelse på varmeregningen
4.600 kr.

Vi tager i dette eksempel udgangspunkt i et ældre hus:
Huset har et gitterspærloft på 120 m².
Huset har eksisterende isolering på 100 mm.
I huse ældre end 10 år er isoleringen ofte nedtrampet og ligger så dårligt, at det reelt kun svarer til det halve – altså 50 mm.

Hvis man efterisolerer et loft der har 50 mm eksisterende isolering med 300 mm Papiruld, vil omkostningen vil være på ca. 23.100,- kr. inkl. moms (evt. udgift til at hæve gangbro m.v. er ikke medtaget). Varmekilden antages til at være naturgas til 8,85 kr/m3.

Vi yder tilskud til efterisolering via HMN Naturgas. I dette priseksempel vil man opnå tilskud på mellem 1.550 – 2.325 kr. alt efter opvarmningskilde.

Årlig energibesparelse
Dertil kan lægges den årlige energibesparelse, som man opnår ved at efterisolere med Papiruld. I regneeksemplet ser det ud som følger:
Energibesparelsen på 34 kWh/år/m²*.
Besparelsen på energiregningen vil være ca. 38 kr. pr. m².
Det giver en årlig besparelse på ca. 4.600,- kr.

Investeringen vil altså være tjent ind på ca. 5 år (uden tilskud).
Den skattefrie gevinst efter 10 år vil være på ca. 23.000 kr.

Med tilskud fra HMN vil tilbagebetalingstiden ligge på ca. 4,5 år.

*Tallene er baseret på tal fra Videncenter for energibesparelse i bygninger.